Informacje


Aplikacja mobilna K2Raport – dane zawsze aktualne

System IntergatorPOS uzupełnia aplikacja mobilna, która ma bezpośredni dostęp do głównej bazy danych poprzez webserices. Aplikacja K2Raport jest dostępna dla platform systemowych Android, iOS. Jej zadaniem jest prezentacja dedykowanej grupy raportów w trybie on-line. W sieci salonów informacje o wszystkich dokumentach zapisywane są w czasie rzeczywistym w głównej bazie danych. Nie ma w tym zakresie znaczenia liczba obsługiwanych stanowisk POS. […]


Licznik osób oparty o kamery wideo

Program K2VIDEO umożliwia zliczanie ruchomych obiektów (np. liczenie osób, liczenie samochodów) poprzez analizę obrazu z kamery video. Proponowane oprogramowanie umożliwia zliczanie osób przekraczających zdefiniowane linie. Przy czym uwzględniany jest kierunek ruchu. Rozwiązanie to jest alternatywą dla klasycznego licznika klientów. Dyskretnie umieszczona na suficie kamera może jednocześnie pełnić funkcję monitoringu video oraz licznika klientów. Jedną z opcji jest określanie liczby osób […]

Licznik osób oparty o kamery wideo.

Licznik klientów – system demonstracyjny

Zapraszamy do zapoznania się z systemem demonstracyjnym licznika klientów. Do systemu demo można zalogować się na stronie http://demo.k2mini.pl/signin/demo wpisując nazwę użytkownika i hasło „demo”. Poniżej prezentujemy kilka screenów prezentujących raporty i konfigurację systemu. Oprogramowanie raportujące dane z liczników może działać samodzielnie lub być jednym z modułów Integratora Systemów Sprzedaży. Współpracuje wtedy z systemem POS (integrujemy dane z wielu popularnych systemów […]


📈 System B2B K2online.pl

System B2B (business-to-business) K2online wspomaga współpracę przedsiębiorstwa z jego partnerami handlowymi. Dzięki funkcjom wspierającym handel w firmie jest lepiej zorganizowany, absorbuje mniejszą liczbę pracowników, umożliwia kontrahentom sprawniejsze kupowanie towarów i usług. System B2B K2online tworzą serwisy internetowe przeznaczone dla: Partnera – składanie i monitorowanie zamówień bezpośrednio przez partnerów, kontrola rozrachunków. Handlowca przedsiębiorstwa – składanie zamówień przez handlowca w imieniu partnera […]


✅ K2online.pl z systemem Retilia.chain

K2online.pl z systemem Retilia.chain Sieć handlowa niezależnie od wielkości wymaga sprawnych i skutecznych rozwiązań. K2online.pl to przede wszystkim rozwiązania dedykowane do obsługi salonów detalicznych, gdzie realizowana jest sprzedaż. Od sprawności funkcjonowania tych placówek w głównej mierze zależy sukces firmy. Nie mogą one jednak działać bez dedykowanego, centralnego systemu. Od wielu lat współdziałamy oraz współtworzymy oprogramowanie firmy Retilia. Posiadamy unikalną wiedzę […]

K2SQL Retilia K2online Lista Towarów

✅ Licznik klientów

Jednym z najważniejszych elementów systemu monitorowania sprzedaży K2online.pl są liczniki klientów. System umożliwia: Liczenie klientów wchodzących do sklepu Liczenie klientów przechodzących obok sklepu Czujniki do liczenia klientów są instalowane dyskretnie. Licznik klientów przechodzących obok sklepu jest montowany najczęściej za szybą witryny sklepowej i nie ingeruje fizycznie w przestrzeń otaczającą salon. Dane z salonu przekazywane są w trybie on-line do serwisu […]


Rejestrator K2

Rejestrator K2 jest wykonawczym urządzeniem, które współpracuje z serwisem internetowym K2online.pl. Zadaniem urządzenia jest gromadzenie wielu danych z „życia sklepu” i wysyłanie ich do serwisu internetowego K2online.pl. Rejestrator K2 realizuje następujące zadania: Liczenie klientów wchodzących do sklepu Liczenie klientów przechodzących obok sklepu Rejestrowanie czasu pracy pracowników Rejestrowanie obecności stałych klientów Rejestrowanie zdarzeń krytycznych Tworzenie wewnętrznej sieci informacyjnej WiFi


Serwis internetowy K2online.pl

Serwis internetowy Serwis internetowy K2online.pl jest głównym elementem systemu zbierania i przetwarzania danych ze sklepów. Użytkownicy serwisu mogą korzystać z niego na trzy sposoby: Konfigurować parametry serwisu. Tworzyć wybrane raporty, stosownie do aktualnych potrzeb, w ustalonym zakresie. Otrzymywać zdefiniowane raporty lub alerty w trybie automatycznym. Konfiguracja Konfiguracja umożliwia klientowi o uprawnieniach administratora na: Zarządzanie strukturą sieci handlowej, rejestratorów K2 oraz […]


💻 Program K2PC

Program K2PC jest wykonawczym elementem, który współpracuje z serwisem internetowym K2online.pl. Zadaniem programu import wybranych danych i wysyłanie ich do serwisu internetowego K2online.pl. Program K2PC realizuje następujące zadania: Import danych z liczników klienta innych producentów Import danych o sprzedaży z programów POS Import danych o sprzedawcach z programów POS Import danych o stanach magazynowych z programów POS Eksport danych do […]