Integracja oprogramowania POS z systemem ERP


Oprogramowanie POS

Na rynku dostępnych jest bardzo dużo programów, które dedykowane są do obsługi sieci handlowych. Właściwie to nie są to już programy, ale systemy budowane przez liczne aplikacje. Zawierają one w sobie moduły obsługi centrali, magazynów, księgowości, kadr, płac, sprzedaży. Każdy obsługuje inny obszar, odmienne zagadnienia, różne podejścia do procedur i realizacji zadań.

Czy warto łączyć tak różne segmenty firmy jednolitym rozwiązaniem informatycznym?

Można by ocenić, to używając znanej parafrazy – jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie zawsze jest to jednak zgodne z rzeczywistością. Jeżeli wyobrazimy sobie, że wybrano system bardzo zaawansowany tzw. wielkie ERP (ang. enterprise resource planning) za naprawdę duże pieniądze. Duzi gracze na rynku IT, a jest to kilka lub kilkanaście firm w skali całego świata, oferują doskonałe, rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie, które może sprostać zadaniu. Na taka ofertę decydują się jednak największe firmy, dla których jest to potrzeba i które mają na takie działania możliwości finansowe.

Z drugiej strony, małe sieci handlowe zadowoli niewielki program za małe pieniądze. Nie będzie to obciążenie finansowe a nieskomplikowany proces wdrożenia i prosta obsługa spełnią minimum oczekiwań.

Niestety przeważająca większość użytkowników, to firmy które potrzebują rozwiązań rozbudowanych w wybranych segmentach. Niewątpliwie najważniejszymi elementami są oferta i sprzedaż.

Systemy ERP - integracjaPierwszy (oferta) dotyczy zakresu proponowanych towarów oraz usług. Decydują o tym z reguły właściciele lub kadra zarządzająca. Swoich wyborów dokonują często intuicyjnie. Coraz częściej decyzje opierane są o rzetelną analizę raportów. W związku z powyższym strategiczne ważną funkcją jest możliwość szerokiego i wieloprzekrojowego raportowania. Ten element decyduje o słusznym wyborze asortymentu, który w przyszłości będzie proponowany klientom. Trafny wybór, właściwe ustalenie rozmiarów, kolorystyki zadecydują o poziomie sprzedaży.

Drugi element (sprzedaż) to wybór programu, który zrealizuje szybko i skutecznie wszelkie zadania występujące w sklepie. Szczególny nacisk kładziemy na szybko i skutecznie, ponieważ załoga sklepu ma sprzedawać towary i usługi a nie obsługiwać programy komputerowe.

W prezentowanym zakresie (oferta i sprzedaż) obydwie grupy zadań można oddzielić od pozostałej części systemu IT. System centralny może „żyć swoim życiem”, natomiast zintegrowane z nim moduły raportowania oraz obsługi sprzedaży pozwolą na działanie w rozszerzonej formule.

Przykładem takiego rozwiązania jest system K2online, w którym występują dwa programy IntergatorPOS oraz WebPOS. Pierwszy z nich (IntegratorPOS) odpowiada na połączenie systemu ERP (centralnego) z siecią handlową. Natomiast drugi (WebPOS – oprogramowanie POS) reguluje wszelkie działania występujące w salonie sprzedaży.

Propozycja ta obejmuje między innymi zaprezentowane powyżej problemy i zapewnia skuteczną komunikację w systemem centralnym.

Dodaj komentarz