Jak uniknąć nadużyć podczas obsługi systemu sprzedaży POS?


Szybkość i wygoda obsługi POS

Obsługa procesu sprzedaży musi być szybka, gdyż takie jest oczekiwanie klienta. Jednocześnie bardzo ważnym jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Jak by nie patrzeć, to nasz pracownik w towarzystwie naszego klienta wymieniają towar na pieniądze.

Sklep. Paragon. Program POS.

Z pomocą z pewnością przyjdzie urządzenie fiskalne. Z jednej strony tworzy ono ograniczenia w relacji z urzędem skarbowym, ale z drugiej jest sprzymierzeńcem właściciela sklepu. Podwyższa ono poziom gwarancji, że efektem transakcji kupna towaru będzie zarejestrowany dokument.

Zwykłe kasy fiskalne są łatwe w obsłudze, ale informacje z nich uzyskiwane są trudne do przekształcenia w wartościowe raporty.  W związku z tym warto zastanowić się nad wprowadzeniem komputerowego systemu sprzedaży detalicznej, który uporządkuje proces obsługi sprzedaży, zarejestruje kompleksowo dane i umożliwi wprowadzanie dodatkowych mechanizmów wsparcia sprzedawców, oraz umożliwi właścicielowi wygenerowanie raportów np. skuteczność sprzedaży.

Program POS

System POS. Nazwa użytkownika i hasło.Najważniejszym elementem jest powiązanie pracowników z konkretnymi operacjami. Tak jak w programie WebPOS za to zadanie odpowiedzialny jest moduł logowania. Wymaga on podania nazwy użytkownika , która jest wprowadzana przez administratora oraz hasła, które pracownik przypisuje sobie samodzielnie. Logowanie jest procesem bardzo ważnym w obsłudze programu WebPOS, gdyż chroni dane wprowadzone przez operatora. Udostępnianie danych do logowania innym użytkownikom jest działaniem niewłaściwym i co najmniej nierozsądnym.

Program POS w głównym oknie musi mieć elementy nawigacyjne oraz informacyjne. Wśród elementów informacyjnych należy wyróżnić pasek stanu, gdzie prezentowane są informacje o salonie, wersji, zalogowanym użytkowniku. W przypadku rozwiązań typu on-line ważna jest pokazania ikony informującej o stanie połączenia z centralą.system-pos

Konieczne jest umieszczenie danych stałego klienta, użytej karcie systemu lojalnościowego, czy wreszcie informacje o sprzedawcy powiązanym z wprowadzanym paragonem.

Od niedawna obowiązuje prawo przysługujące klientowi do wymagania wprowadzenia do paragonu informacji o nr identyfikacji podatkowej NIP. To z pozoru nieznacząca funkcja może zaważyć o sprzedaży towaru.

W każdej chwili kasjer oraz klient muszą znać wartość paragonu. Informacja o aktualnej sumie do zapłaty oraz zastosowanych upustach powinna być wyraźnie widoczna na ekranie systemu kasowego do sklepu.

System POS

System POS musi mieć również łatwo dostępne elementy nawigacyjne takie jak:

  • wybór menu programu,
  • zawieszenie aktualnego paragonu i rozpoczęcie pracy z nowym dokumentem,
  • usunięcie całego wprowadzanego dokumentu,
  • zakończenie wprowadzania paragonu i przejście do zamknięcia sprzedaży,różne formy wyboru towarów,

Wygodne są także przyciski:

  • przypisanie ilości dla wprowadzanej pozycji,
  • przypisanie rabatu dla całego dokumentu,
  • klawiatura, szczególnie w ekranach dotykowych

Obsługa POS

Obsługa programu WebPOS, tak jak wielu innych, podczas wprowadzania towarów jest wyjątkowo prosta. Kasjer skanuje kody EAN kolejnych produktów. Program sprawdza prawidłowość kodu kreskowego, dostępność towaru. Rejestrowane towary wprowadzane są automatycznie do pola pozycji dokumentu.

paragon-fiskalny-system-posDostępna jest funkcja usunięcia pozycji z dokumentu możliwe jest w trakcie tworzenia paragonu. Proces ten polega na wybraniu przycisku kasowania w odpowiednim wierszu. Po potwierdzeniu pozycja jest usuwana. W przypadku niektórych wdrożeń warto rozważyć możliwość autoryzacji takich sytuacji przez przełożonego.

Po zakończeniu wprowadzania towarów, kolejnym etapem jest rozliczenie płatności oraz wydruk paragonu fiskalnego.  Rozliczenie powinno mieć możliwość zrealizowania kilkoma formami płatności jednocześnie. Jest to wygodne rozwiązanie, szczególnie w sytuacjach kiedy klient nie ma wystarczającej sumy w gotówce lub dysponuje bonami towarowymi.

Zakończenie paragonu wymaga wybrania przycisku zamknięcia dokumentu. Wówczas dokument jest wysyłany do drukarki fiskalnej i drukowany. Warto pamiętać, że większość drukarek fiskalnych oferuje możliwość drukowania na paragonach kodów kreskowych. Ta funkcja może być bardzo przydatna w późniejszym okresie do jednoznacznej identyfikacji dokumentu sprzedaży.

K2online od lat specjalizuję się w tworzeniu i wdrażaniu systemów dla sieci sklepów, które są wsparciem dla procesów sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Możliwe, że będziemy mogli Państwu pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Dodaj komentarz