Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje od 1 lipca 2016 roku


Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz wprowadzenie ustandaryzowanej komunikacji przedsiębiorców organami podatkowymi. Ustawodawca zakłada, że przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego może zastępować  uciążliwe kontrole skarbowe.

Rozwiązanie zostało wprowadzenie przez Sejm we wrześniu 2015 roku. Obowiązek tworzenia i wysyłania JPK od 1 lipca 2016 r. dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 250 pracowników lub maja ponad 50 milionów euro rocznego obrotu i 43 mln euro aktywów).

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem zostaną objęte
małe i średnie przedsiębiorstwa.

Natomiast w roku 2018 Jednolity Plik Kontrolny w rozliczeniach z fiskusem będzie dotyczył również
mikroprzedsiębiorstwa a także i osoby samozatrudnione.

Według nowych regulacji w Jednolitym Pliku Kontrolnym przedsiębiorcy przesyłają drogą elektroniczną całość lub wybrane informacje z ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych. Wszystko jest ujęte w jednym pliku, który zawiera komplet informacji.

Struktura pliku - jednolity plik kontrolnyWdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, to duże i kosztowne przedsięwzięcie. Ministerstwo Finansów w lutym 2016 roku zaprezentowało struktury JPK. Analizując te informacje okazuje się, że kształt pliku jest skomplikowany i nie obejmuje jedynie rozliczeń podatku od towarów i usług. Ma to umożliwić szybką weryfikację ksiąg rachunkowych. O ile zakres gromadzonych danych w dużych przedsiębiorstwach jest z reguły szeroki i przetworzenie ich do formatu JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) nie wydaje się niemożliwe, to zgoła inaczej wygląda sytuacja w przypadku mniejszych podmiotów, gdzie wiele wymaganych informacji nie było rejestrowanych.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej informuje, że wysiłek związany z wdrożeniem zmian będzie korzystny dla wszystkich. Po przekazaniu JPK i niewykryciu nieprawidłowości, urząd skarbowy może odstąpić od kontrolowania firmy. Decyzja w tym zakresie będzie podejmowana przez specjalne oprogramowanie analityczne.

Ministerstwo Finansów jest gotowe na przyjmowanie Jednolitych Plików Kontrolnych. Nie wiadomo, czy Instytucja jest gotowa na analizę ww. danych oraz czy na ich podstawie będzie można stworzyć obraz operacji finansowych. Z pewnością nie ma to większego znaczenia, gdyż przedsiębiorcy podlegają kontroli w okresie co najmniej pięcioletnim. To wystarczający okres, aby przetestować i dostosować narzędzia analityczne, aby sprawnie wychwytywały nieprawidłowości. Najważniejsze jednak jest to, aby ustalone obecnie struktury JPK nie podlegały zmianom.

Wg dotychczasowych ustaleń przedsiębiorstwa zobligowane są do regularnego i comiesięcznego wysyłania w JPK ewidencji VAT. Celem tego zabiegu jest dyscyplinowanie przedsiębiorców, co ma przełożyć się na wyższe wpływy do budżetu z tego tytułu. W przypadku powstałych wątpliwości urząd skarbowy będzie wzywał firmy do przekazania pełnych informacji.

Dodaj komentarz