Licznik osób oparty o kamery wideo


Program K2VIDEO umożliwia zliczanie ruchomych obiektów (np. liczenie osób, liczenie samochodów) poprzez analizę obrazu z kamery video.

Proponowane oprogramowanie umożliwia zliczanie osób przekraczających zdefiniowane linie. Przy czym uwzględniany jest kierunek ruchu. Rozwiązanie to jest alternatywą dla klasycznego licznika klientów. Dyskretnie umieszczona na suficie kamera może jednocześnie pełnić funkcję monitoringu video oraz licznika klientów. Jedną z opcji jest określanie liczby osób znajdujących się w określonym obszarze. Zastosowaniem tej funkcji jest najczęściej obliczanie długości kolejki do kasy.

Poniżej prezentacja programu K2VIDEO działającego w jednym ze sklepów.

Konfiguracja programu.

Dodaj komentarz