Liczniki wiernych w kościołach


Licznik wiernych

Liczenie wiernych w parafiach.

Od kilku lat z dużą intensywnością i przy dużej wrzawie odbywa się liczenie wiernych w parafiach. W mediach pojawiają się wówczas pełne pesymizmu informacje „Kościoły pustoszeją w całej Polsce”. Naukowcy analizują, dowodzą i odszukują przyczyny obserwowanego stanu.

Tymczasem z codziennych rozmów wynika, że rzeczywiście liczba wiernych, którzy uczestniczą w mszach świętych jest niższa, ale nie jest to zbyt zauważalny stan. „Nie ma pustych ławek w kościele” mówią parafianie. Niezaprzeczalna prawda jest, że spora grupa polskiego społeczeństwa wyjechała na stałe z kraju. Szacuje się, że ich liczba to 3 do 4 milionów osób. To jest około 10% ogólnej populacji sprzed 20, 30 lat. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego jasno wynika, że mamy coraz niższy współczynnik dzietności. Rodzi się coraz mniej dzieci, czyli jako społeczeństwo starzejemy się.

Czy powinny zatem zaskakiwać niższe liczby wiernych odwiedzających świątynie?

Przyczyn, które mogłyby wskazywać na spadek religijności polskiego społeczeństwa, podaje się wiele. Dla niektórych środowisk takie dane są lub mogą być zatrważające, dla innych krzepiące. Sądzę, że uleganie złym lub nadmiernym emocjom nie służy rzeczywistej prawdzie.

Najlepszym rozwiązaniem jest zweryfikowanie tych danych u źródła i po prostu wprowadzenie statystyki w tym delikatnym zakresie na stałe. Trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek miał ochotę i wystarczające środki finansowe, aby realizować takie zadanie osobiście. Jest to możliwe, ale zdecydowanie korzystniejszym wyborem jest użycie automatycznych rozwiązań.

Rozwiązanie techniczne – licznik wiernych.

Współczesne możliwości techniczne oraz zaawansowane funkcje informatyczne umożliwiają wprowadzenie systemów liczenia wiernych w oparciu o systemy wizyjne. Zainstalowanie kamery video, którą wspomaga oprogramowanie analityczne, pozwala na przekształcenie poruszających się osób w liczby.

Dzięki tej metodzie wystarczy w mało inwazyjny i dyskretny sposób zamontować kamery przy wejściach, aby w efekcie uzyskać wskaźniki, które zliczą wiernych odwiedzających kościół w każdej godzinie kolejnych dni.

Zestawiając takie dane cząstkowe w tabelach, wykresach, bez trudu można sumować, porównywać i wyciągać wnioski.

Każda parafia kontroluje liczbę wiernych, którzy przystępują do komunii. Ta informacja w zestawieniu z ilością osób odwiedzających świątynie podaje kolejne znaczące informacje.

Automatyczne liczniki wiernych, na podobieństwo liczenia klientów w sklepach dostarcza bardzo ważnych informacji, których największą zaletą jest niekwestionowana obiektywność. Nie ma również znaczenia, czy informacje takie będą później publikowane. Istotne jest, aby trafiły w „ręce fachowca”, menadżera, który swoimi umiejętnościami spowoduje, że skutecznie przyciągnie wiernych.

Firma K2online.pl ma w swojej ofercie m.in. licznik osób K2video oparty o kamerę. Aplikacja zainstalowana w urządzeniu korzysta ze specjalizowanego algorytmu, który dostosowany jest do zliczania osób w takich warunkach.

Skontaktuj się nami. Przedstawimy szczegółową ofertę dla Twojej parafii.

Łatwa instalacja polega jedynie na montażu na suficie przy wejściu i podłączeniu do prądu oraz sieci internetowej. Od chwili włączenia dane przekazywane są regularnie  do serwisu internetowego, gdzie upoważnione osoby po wprowadzeniu haseł zabezpieczających mogą oglądać i analizować gromadzone dane w licznych raportach. Przykładowe raporty dostępne są w demonstracyjnym systemie liczników klientów.

Dodaj komentarz