Program Web POS nie wymaga wdrożenia


Program WebPOS POS

Wdrażając rozproszony system informatyczny POS w sieci salonów detalicznych, w początkowym okresie największymi problemami są:

 1. uruchomienie i przeszkolenie użytkowników,
 2. konfiguracja indywidualnych parametrów,
 3. zapewnienie wsparcia w obsłudze.

Z biegiem czasu organizacja „oswaja” się z nowym programem a pracownicy obsługują go coraz  swobodniej. Tym niemniej pojawiają się nowe potrzeby, które angażują służby IT.

 1. rotacja kadry,
 2. modyfikacja oprogramowania,
 3. wdrażanie nowych rozwiązań.

Korzystanie z programu WebPOS rozwiązuje wiele wyżej wymienionych problemów ponieważ:

 1. program jest bardzo prosty w obsłudze (skrócona instrukcja, to cztery strony ilustracji i krótkich tekstów),
 2. WebPOS działając w trybie lokalnym wystawia jedynie paragony oraz kwity kasowe, które są po utworzeniu eksportowane do  centrali,
 3. wszystkie pozostałe operacje (faktury, korekty, dostawy, zamówienia itd) są wykonywane w trybie on-line w centrali
 4. konfiguracja programu WebPOS, czyli wszystkie parametry definiowane są w centrali i eksportowane do lokalnych instalacji,
 5. w przypadku awarii sprzętu komputerowego, wystarczy wymienić urządzenia, połączyć się z centralą a cały proces instalacyjny w ciągu kilku minut odbuduje kompletnie stanowisko WebPOS

Program WebPOS realizuje większość zadań wymaganych w procedurach obsługi salonu detalicznego. Standardowo na wysokie koszty wdrożenie tego typu systemów w sieciach handlowych jest efekt skali wynikający z liczby punktów detalicznych.

Wybór programu WebPOS skutecznie obniża zbędne koszty (zależnie od liczby salonów) wdrożenia oraz późniejszego wsparcia o 20 do 60% całości inwestycji.

Wynika to głównie z faktu, że instalację oprogramowania można realizować w trybie zdalnym a proces szkoleniowy ograniczyć do jednego lub kilku spotkań dla dużych grup użytkowników.

Dodaj komentarz