Serwis internetowy K2online.pl


Serwis internetowy

Serwis internetowy K2online.pl jest głównym elementem systemu zbierania i przetwarzania danych ze sklepów.

Użytkownicy serwisu mogą korzystać z niego na trzy sposoby:

 1. Konfigurować parametry serwisu.
 2. Tworzyć wybrane raporty, stosownie do aktualnych potrzeb, w ustalonym zakresie.
 3. Otrzymywać zdefiniowane raporty lub alerty w trybie automatycznym.

Konfiguracja

Konfiguracja umożliwia klientowi o uprawnieniach administratora na:

 • Zarządzanie strukturą sieci handlowej, rejestratorów K2 oraz miejsc instalacji i definicji programu K2PC.
 • Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.
 • Wybór ważnych dla jego firmy raportów.
 • Definiowanie zasad automatycznego przygotowywania raportów oraz metod wysyłania do odbiorców.
 • Definiowanie alertów przez wyznaczanie punktów krytycznych i ustalanie rodzaju akcji.

Raporty

Celem działania systemu jest przygotowywanie raportów oraz wysyłanie alertów na podstawie zbieranych danych. Serwis internetowy K2online.pl oferuje szeroką paletę raportów. Są one przygotowywane w formie wykresów, tabel i wiadomości tekstowych. Raporty są prezentowane na ekranie lub wysyłane przy pomocy e-mail albo sms ewentualnie zapisywane we wskazanej lokalizacji ftp.

Zakres zbieranych informacji jest olbrzymi i zawiera dane o:

 • Ruchu klientów wchodzących do sklepu.
 • Ruchu klientów przechodzących obok sklepu.
 • Rejestrze czasu pracy pracowników.
 • Sprzedaży detalicznej.
 • Stanach magazynowych.
 • Strukturze podziału na grupy towarowe.
 • Dane pogodowe.
 • Wskaźniki ekonomiczno-finansowe z GUS.
 • Dokumentacja fotograficzna dla sytuacji krytycznych.

Powyższe informacje są źródłem danych dla wieloprzekrojowych raportów prezentacyjnych oraz porównawczych.

Automaty

Każdy z oferowanych raportów, do których dostęp ma administrator, może być przez niego przeznaczony do automatycznej dystrybucji. Polega to na szczegółowym zdefiniowaniu kryteriów wykonania raportów oraz zasad przekazania wskazanym odbiorom. Najczęstszym wykorzystywanym środkiem wysyłania jest poczta elektroniczna e-mail. Z uwagi na ograniczone pojemnością możliwości SMS, ten kanał jest zazwyczaj wykorzystywany do przekazywania syntetycznych raportów lub alertów tekstowych. Automatyczna dystrybucja raportów jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, gdyż po jednorazowym określeniu zasad, odbiorca będzie regularnie otrzymywał ważne dla niego dane.