Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych.


Celem projektu jest wdrożenie serwisu efektywnoscsprzedazy24.pl i uruchomienie w oparciu o niego usług systemu B2B automatyzacji zarządzania sprzedażą z użyciem kas fiskalnych (1 system B2B).

System będzie realizował 5 procesów biznesowych: 1.ustalania warunków handlowych i zawierania umów,

2.zarządzania danymi handlowymi, 3.zarządzania akcjami promocyjnymi, aktywną sprzedażą, punktowym systemem sprzedaży, 4.generowania dokumentów finansowych, 5.przetwarzania i raportowania danych.

Wdrożony system będzie dostępny dla polskich i zagranicznych placówek handlowych. Ze względu na doświadczenie i liczne kontakty handlowe Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności jego użytkownikami będą firmy handlowe sektora odzieżowego i obuwniczego. Tym razem Wnioskodawca kieruje systemy B2B nie tylko do dużych sieci handlowych, ale również do mniejszych punktów sprzedaży.

System wykorzystuje technologię podpisu elektronicznego do świadczenia usług B2B oraz elektronicznej wymiany dokumentów, eliminując całkowicie obieg dokumentacji w formie papierowej w procesie świadczenia ww. usług. W ramach relacji B2B Wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz placówek handlowych zaawansowane usługi elektroniczne wspierające zarządzanie sprzedażą. Wszystkie usługi świadczone za pomocą systemu będą realizowane w formule Software-as-a-Service. Projekt wykazuje się wysoką efektywnością ekonomiczną i energetyczną.

Według wiedzy Wnioskodawcy będzie to pierwszy w Polsce system umożliwiający komunikację kas fiskalnych z platformą internetową. Bezpośrednią przyczyną powstania systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą była zmiana przepisów  fiskalnych, która wymogła na sprzedawcach tworzenie bardziej rozbudowanych opisów towarów. Trudności jakie w związku z tym firmy handlowe zgłaszały Wnioskodawcy zrodziły chęć dostarczenia im bardziej elastycznego narzędzia do modyfikacji nazw towarów i cen, a przy okazji narzędzia posiadającego funkcjonalności zaawansowanych rozwiązań wspierających zarządzanie sklepem.