JPK


Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje od 1 lipca 2016 roku

Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz wprowadzenie ustandaryzowanej komunikacji przedsiębiorców organami podatkowymi. Ustawodawca zakłada, że przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego może zastępować  uciążliwe kontrole skarbowe. Rozwiązanie zostało wprowadzenie przez Sejm we wrześniu 2015 roku. Obowiązek tworzenia i wysyłania JPK od 1 lipca 2016 r. dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 250 pracowników lub maja ponad 50 milionów euro rocznego […]

Jednolity Plik Kontrolny