kolejkomat


⌚ System kolejkowy (kolejkomat)

System kolejkowy nazywany jest: biletomatem, kolejkomatem Elementami każdego systemu kolejkowego są urządzenia, których wygląd i jakość wykonania mają duże znaczenia z punktu widzenia architektury placówki obsługi klienta. W naszej ofercie proponujemy rozwiązanie, które: nie wymaga kłopotliwej instalacji gdyż wzajemna komunikacja odbywa się bezprzewodowo, jest stabilne i odporne na oddziaływania fizyczne. Poniżej prezentujemy wybrane modele urządzeń znajdujących się w naszej ofercie. […]

Dyspenser - stanowisko