Rejestrator


Rejestrator K2

Rejestrator K2 jest wykonawczym urządzeniem, które współpracuje z serwisem internetowym K2online.pl. Zadaniem urządzenia jest gromadzenie wielu danych z „życia sklepu” i wysyłanie ich do serwisu internetowego K2online.pl. Rejestrator K2 realizuje następujące zadania: Liczenie klientów wchodzących do sklepu Liczenie klientów przechodzących obok sklepu Rejestrowanie czasu pracy pracowników Rejestrowanie obecności stałych klientów Rejestrowanie zdarzeń krytycznych Tworzenie wewnętrznej sieci informacyjnej WiFi


Serwis internetowy K2online.pl

Serwis internetowy Serwis internetowy K2online.pl jest głównym elementem systemu zbierania i przetwarzania danych ze sklepów. Użytkownicy serwisu mogą korzystać z niego na trzy sposoby: Konfigurować parametry serwisu. Tworzyć wybrane raporty, stosownie do aktualnych potrzeb, w ustalonym zakresie. Otrzymywać zdefiniowane raporty lub alerty w trybie automatycznym. Konfiguracja Konfiguracja umożliwia klientowi o uprawnieniach administratora na: Zarządzanie strukturą sieci handlowej, rejestratorów K2 oraz […]