System B2B


📈 System B2B K2online.pl

System B2B (business-to-business) K2online wspomaga współpracę przedsiębiorstwa z jego partnerami handlowymi. Dzięki funkcjom wspierającym handel w firmie jest lepiej zorganizowany, absorbuje mniejszą liczbę pracowników, umożliwia kontrahentom sprawniejsze kupowanie towarów i usług. System B2B K2online tworzą serwisy internetowe przeznaczone dla: Partnera – składanie i monitorowanie zamówień bezpośrednio przez partnerów, kontrola rozrachunków. Handlowca przedsiębiorstwa – składanie zamówień przez handlowca w imieniu partnera […]