Zrób sobie raport


raport

Korzystając z rozwiązań ERP codziennie oglądamy lub drukujemy dokumenty, raport i zestawienia. Z reguły trudne jest modyfikowanie istniejących a najczęściej niedostępne budowanie nowych dla indywidualnych potrzeb.

W systemie IntegratorPOS jest wprowadzono nowy moduł, który jest przeznaczony do definiowania wzorców wydruków.

Umożliwia on tworzenie dowolnych form prezentacji, które wynikają z zawartości bazy danych. Opracowanie wzorca wymaga podstawowej znajomości programowania. Wystarczy: stworzyć zapytanie SQL, opracować zawartość wygląd z zachowaniem konwencji html oraz css i ewentualnie przygotować formularz do określenia parametrów.

Działanie generatora wydruków w systemie IntegratorPOS oparte jest na wykonywaniu kolejnych kroków:

1.     prezentowany jest formularz z parametrami, na które odpowiada użytkownik

2.     wykonywane jest zapytanie SQL

3.     wyniki zapytania SQL przetwarzane są wg zdefiniowanego wzorca do pliku html

4.     plik html jest konwertowany do formatu pdf

5.     plik pdf wysyłany jest do przeglądarki użytkownika.

System IntegratorPOS działa na dwóch rodzajach baz: PostgreSQL lub Oracle. Domyślnie źródłem danych jest jego baza. Mimo to moduł definiowania wzorców wydruków pozwala na opracowanie szablonu, dla którego dane pobierane są z dowolnej, innej, dostępnej bazy SQL.

Dzięki tej funkcji system IntegratorPOS pozwala na bardzo szeroka integrację s systemami ERP.

Dodaj komentarz