K2mini

Licznik K2mini zlicza osoby przechodzące przez linię zliczania z zadowalającą dokładnością (95%). Podstawowe rozwiązanie składa się z 1 czujki.