Політика конфіденційності

Наша політика конфіденційності гарантує найвищий рівень безпеки довіреної нам інформації. Ця Політика конфіденційності описує, як ми обробляємо ваші персональні дані на веб-сайті k2online.pl.

K2ONLINE.PL Sp. z o.o. поважає конфіденційність кожного, з ким взаємодіє, незалежно від того, чи обробляє K2ONLINE.PL Sp. z o.o. персональні дані для власного використання (як контролер персональних даних) або від імені інших суб’єктів. Для нас дуже важливо розуміти, які категорії Ваших персональних даних ми обробляємо, з якою метою, на якій підставі і які права Ви маєте у зв’язку з цим. Тому ми рекомендуємо Вам ознайомитися з цією Політикою конфіденційності, яка надасть Вам більше інформації про обробку Ваших персональних даних компанією K2ONLINE.PL Sp. z o.o.

Представлена тут Політика конфіденційності носить інформаційний характер і реалізує інформаційні зобов’язання, передбачені статтями 13 і 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

Ми залишаємо за собою право оновлювати цю Політику конфіденційності. Інформація про зміни в документі буде опублікована на сайті www.webpos.pl у вкладці RODO.

Ми зобов’язуємося не продавати, не комерціалізувати і не використовувати персональні дані Користувачів з порушенням чинного законодавства про захист даних.

K2ONLINE.PL Sp. z o.o. поважає конфіденційність Користувачів, незалежно від того, чи ми обробляємо персональні дані самі або від імені інших суб’єктів. Ми прагнемо забезпечити розуміння Користувачами категорій персональних даних, які ми обробляємо, та мети, з якою ми це робимо. Ми рекомендуємо Вам ознайомитися з цією Політикою конфіденційності, яка надасть інформацію про обробку персональних даних компанією K2ONLINE.PL Sp. z o.o.

Визначення

Персональні дані – інформація про ідентифіковану або ідентифіковану фізичну особу (“Суб’єкт даних”); ідентифікована фізична особа – це особа, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за допомогою ідентифікатора, такого як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, ідентифікатор в Інтернеті або за допомогою одного або декількох факторів, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної чи соціальної ідентичності фізичної особи.

Користувач, Користувачі – будь-яка особа, яка використовує веб-сайти, послуги, програми K2ONLINE.PL Sp. z o.o.

Обробка персональних даних – операція або набір операцій, які виконуються над персональними даними або наборами персональних даних, незалежно від того, автоматизовано чи ні, такі як збір, запис, організація, структурування, зберігання, адаптація або зміна, пошук, консультація, використання, розкриття шляхом передачі, розповсюдження або іншого надання, узгодження або комбінування, обмеження, видалення або знищення.

Регламент або RODO – Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679

від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

Умови та положення – Умови та положення використання програми webPOS

Хто буде Адміністратором персональних даних?

Розпорядником персональних даних Користувача є K2ONLINE.PL Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Модлінська 190, 03-119 Варшава, внесений до Реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом столиці Варшави, 14-й Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000915294, NIP: 5242923797, REGON: 389703409, з Інспектором з питань захисту даних, доступним за адресою електронної пошти iod@k2online.pl, далі в Політиці захисту даних іменований K2ONLINE.PL.

Які права має Користувач у зв’язку з обробкою персональних даних?

Право доступу

Користувач може вимагати інформацію про те, як обробляються його персональні дані, в тому числі інформацію з наступних питань:

 • Чому ми обробляємо ваші персональні дані?
 • Які категорії персональних даних ми обробляємо?
 • Кому ми передаємо персональні дані Користувача?
 • Як довго ми зберігаємо персональні дані Користувача?
 • Які права має Користувач?
 • Звідки ми отримали персональні дані Користувача?
 • Чи передбачає обробка автоматизоване прийняття рішень (так зване профілювання)?
 • Якщо дані Користувача були передані в країну за межами ЄЕЗ, як ми забезпечуємо їх безпеку та захист?

Вся ця інформація міститься в цій Політиці конфіденційності. Ви можете запросити копію персональних даних, які ми зберігаємо та обробляємо про вас. Однак за видачу додаткових копій стягується плата, що дорівнює вартості обробки цього запиту.

Право на виправлення

Дуже важливо, щоб Адміністратор мав правильну інформацію про вас. Ми закликаємо вас інформувати Адміністратора, якщо персональні дані Користувача не відповідають дійсності. Якщо ви бажаєте виправити свої дані, будь ласка, надайте документ, що підтверджує зміни.

Право на видалення та право на забуття

Якщо Адміністратор обробляє персональні дані Користувача незаконно, наприклад, довше, ніж це необхідно, або безпідставно, Користувач може вимагати від нас видалення цієї інформації.

Право на обмеження обробки

З моменту, коли ви попросите нас виправити ваші персональні дані або якщо ви заперечуєте проти обробки ваших персональних даних, до тих пір, поки ми не зможемо розслідувати питання або підтвердити точність ваших даних, ви маєте право обмежити обробку. Це означає, що (на додаток до зберігання ваших даних) ми можемо обробляти ваші персональні дані тільки відповідно до змісту вашої згоди, у разі необхідності, пов’язаної з юридичними претензіями, з метою захисту прав іншої особи або якщо в обробці ваших персональних даних задіяний важливий суспільний інтерес.

Право на заперечення

Якщо ви вважаєте, що ми не маємо права обробляти ваші персональні дані, ви можете заперечити проти обробки. У цій ситуації ми можемо продовжити обробку тільки в тому випадку, якщо зможемо надати переконливі обґрунтування, які переважають над інтересами, правами і свободами Користувача. Однак ми завжди можемо обробляти ваші персональні дані, якщо це необхідно для встановлення, здійснення або захисту претензій.

Право на перенесення даних

Користувач може вимагати, щоб його персональні дані, надані для обробки на підставі згоди або для виконання договору, були передані йому в належним чином підготовленому, загальноприйнятому і машинозчитуваному форматі. Користувач має право вимагати, щоб ця інформація була передана іншому Контролеру персональних даних. Це право може бути реалізовано Користувачем з Контролером персональних даних, а не з процесором, уповноваженим цим Контролером персональних даних.

Відкликання згоди

З огляду на те, що певні види обробки повинні здійснюватися на підставі згоди, Користувач має право в будь-який час відкликати свою згоду, і ми припинимо обробку на цій підставі, якщо прохання Користувача буде обґрунтованим. Це не вплине на законність обробки, яку ми здійснювали на підставі згоди до її відкликання.

Вищевказані права можуть бути реалізовані Користувачем відповідно до правил, описаних в статтях 16 – 21 RODO, шляхом надсилання електронного листа на адресу iod@k2online.pl.

Право подати скаргу Президенту DPA

Самостійно, якщо ви вважаєте, що Адміністратор порушив ваші персональні дані, Користувач має право подати скаргу Президенту Управління з питань захисту персональних даних – відповідно до принципів, що випливають із чинного законодавства.

Як ми захищаємо дані та кому ми їх довіряємо та передаємо?

K2ONLINE.PL Sp. z o.o. докладає всіх зусиль для того, щоб персональні дані оброблялися відповідно до чинного законодавства і були захищені від втрати, знищення, розголошення, доступу до них сторонніх осіб або неправильного використання. Ми гарантуємо конфіденційність будь-яких наданих нам даних, вживаючи ефективних заходів безпеки та захисту даних.

Повідомляємо, що в рамках використання вами веб-сайту webpos.pl дані можуть бути передані до: “POSNET POLSKA” S.A. з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Муніципальна 33, 02-281 Варшава, KRS 0000082030, NIP: 5222628262, що надає послуги з доставки та обслуговування касових апаратів.

Персональні дані Користувача можуть бути передані нашим постачальникам, які надають нам рішення та/або виконують частину наших послуг, наприклад, компаніям, що надають такі послуги: онлайн-платежі, маркетингові послуги, поштові послуги або юридичним представникам, які представляють нас тощо.

Ми надаємо ваші персональні дані уповноваженим державним органам, якщо вони запитують нас у зв’язку з виконанням своїх завдань. Це можуть бути, зокрема, структурні підрозділи прокуратури, поліції, Голова Управління з питань захисту персональних даних, Голова Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів або Голова Управління електронних комунікацій.

Чи виходять ваші персональні дані за межі ЄЕЗ?

Як правило, Адміністратор не передаватиме ваші дані до країн, що не входять до Європейського економічного простору (“ЄЕП”). Однак у виняткових випадках ми можемо передавати ваші дані нашим партнерам по обробці даних за межами ЄЕЗ, але тільки в тому обсязі, який необхідний у зв’язку з наданням послуг цими партнерами нам або іншими діловими відносинами між нами. Ми передаватимемо ваші персональні дані в країни, для яких Європейська Комісія визначила адекватний рівень захисту, або, за відсутності такого рівня, безпека даних забезпечується гарантіями, які ми застосовуємо, включаючи, але не обмежуючись стандартними договірними положеннями, затвердженими Європейською Комісією.

Як довго ми зберігаємо ваші персональні дані?

Ми гарантуємо, що ваші персональні дані не будуть оброблятися довше, ніж це вимагається законодавством або передбачено нашими внутрішніми положеннями, включаючи термін, необхідний для виконання цілей, для яких ці дані обробляються. Критерії визначення тривалості обробки даних для конкретних цілей описані далі в Політиці конфіденційності.

Які дані ми обробляємо, з якою метою, як довго і на якій правовій основі?

На webpos.co.uk та у зв’язку з використанням вами наших послуг ми можемо обробляти ваші персональні дані, надані нам безпосередньо вами або організацією, яку ви представляєте.

Обліковий запис користувача

Основною метою обробки персональних даних та іншої інформації компанією K2ONLINE.PL Sp. z o.o. є підтримка веб-сайту webpos.pl та пов’язаних з ним послуг, забезпечення безпечної та гарантованої роботи сервісів для користувачів, а також покращення та розширення функціональності наших послуг та продуктів.

На нашому веб-сайті ви маєте можливість створити обліковий запис користувача, заповнивши реєстраційну форму. Якщо ви створюєте обліковий запис, заповнивши реєстраційну форму, ми будемо обробляти адресу електронної пошти, яку ви ввели в форму, і ваш пароль.

Надання певних даних необхідне для того, щоб користуватися послугами та функціоналом облікового запису. Наслідком їх ненадання є те, що ми не зможемо надати певні послуги та функції. Крім даних, позначених як “обов’язкові”, надання інших даних є добровільним.

Правовою підставою для обробки буде стаття 6(1)(b) RODO (необхідність виконання договору про надання послуг за допомогою електронних засобів) – у випадку, коли Користувач є стороною договору / засновником облікового запису, а у випадку, коли Користувач є представником сторони, на підставі статті 6(1)(f) RODO (законний інтерес).

Якщо Користувач має обліковий запис на веб-сайті webpos.pl та пов’язаних з ним веб-сайтах, його дані будуть оброблятися протягом періоду використання облікового запису, а в разі його ліквідації, закінчення терміну дії або розірвання договору про надання електронних послуг (незалежно від причини та підстави його розірвання) – не довше, ніж це необхідно для розгляду скарг та претензій, пов’язаних з використанням наших послуг (встановлений законом термін позовної давності).

Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для укладення договору / надання можливості користуватися послугою та програмою.

Дані користувача будуть оброблятися протягом терміну дії договору і надалі до закінчення терміну позовної давності за можливими претензіями.

Виставлення рахунків

Якщо ви користуєтеся нашими платними послугами, ми обробляємо ваші персональні дані в обсязі, необхідному для виставлення рахунків, наприклад, для виставлення рахунків-фактур.

Правовою підставою для обробки персональних даних Користувача, що містяться в платіжних документах, є стаття 6(1)(c) RODO (виконання правового зобов’язання, покладеного на контролера, наприклад, виставлення рахунку). Дані у зв’язку з цим будуть оброблятися до закінчення терміну позовної давності за укладеними договорами. Крім того, всі видані бухгалтерські документи, наприклад, рахунки-фактури, включаються до бухгалтерської документації, яку веде K2ONLINE.PL Sp. z o.o., і тому дані Користувача будуть оброблятися у зв’язку з цим протягом періоду часу, передбаченого законодавством.

Зобов’язання щодо протидії відмиванню коштів

У межах, визначених чинним законодавством, як клієнт webpos.pl, ми також маємо право та зобов’язані обробляти ваші персональні дані з метою та у зв’язку із застосуванням заходів фінансової безпеки, зазначених у ст. 34 п. 1 Закону від 1 березня 2018 р. про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Законодавчий вісник 2018 р., поз. 723; далі: “AML”), включаючи: ідентифікацію клієнта та перевірку його особи; оцінку ділових відносин та, за необхідності, отримання інформації про їх мету та передбачуваний характер; постійний моніторинг ділових відносин з клієнтом. Така обробка ґрунтується на необхідності виконання правового зобов’язання, покладеного на Контролера (стаття 6(1)(c) RODO). У зв’язку з цим надання даних вимагається законом.

Створення статистики використання веб-сайтів K2ONLINE.PL

Ми стежимо за якістю наших послуг, тому що хочемо, щоб вона була найкращою. З цією метою ми ведемо статистику використання окремих функцій і сторінок, а також мобільних програм і додатків, що належать K2ONLINE.PL Sp. z o.o:

 • внутрішніх аналітичних інструментів,
 • статистичних інструментів, що надаються партнерами, які надають аналітичні послуги.

Для виконання цієї мети ми обробляємо дані, що стосуються активності Користувача на веб-сайтах K2ONLINE.PL. Правовою підставою для обробки даних є ст. 6 ч. 1 п. f) RODO, тобто наш законний інтерес у тому, щоб полегшити користувачам користування послугами, які ми надаємо в електронному вигляді, а також поліпшити функціональність цих послуг.

Обробка даних з метою забезпечення позовів

З метою встановлення, розслідування та забезпечення виконання претензій ми можемо обробляти деякі надані вами персональні дані, зокрема ваше ім’я, контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону), дані про використання наших послуг та інші дані, які будуть необхідні для доведення наявності претензії, її виконання та захисту від претензій у процесі розгляду в судах та інших державних органах.

Правовою підставою для обробки даних є стаття 6(1)(f) RODO, тобто наш законний інтерес. Дані в цьому відношенні обробляються протягом встановленого законом строку позовної давності. Однак обробка даних включає лише їх зберігання, виключаючи будь-які інші операції з даними, за умови дотримання будь-яких інших зобов’язань K2ONLINE.PL Sp. z o.o., зазначених у чинному законодавстві або покладених на K2ONLINE.PL Sp. z o.o. уповноваженими органами влади.

Прямий маркетинг

K2ONLINE.PL Sp. z o.o. проводить інформаційні кампанії щодо своїх послуг. Вони можуть включати в себе

прямі маркетингові кампанії, засновані на розсилці рекламних матеріалів (листівок, листівок)

маркетингові кампанії на основі BTL-матеріалів, пов’язані з проходженням опитувань або участю в конкурсах і вікторинах.

Повідомляємо, що ці дії, відповідно до RODO, є діями, що здійснюються в законних інтересах компанії.

Меморандум (47) RODO вказує, що обробка персональних даних для цілей прямого маркетингу може розглядатися як діяльність, що здійснюється в законних інтересах.

Якщо ви отримали від нас маркетингові матеріали, ви маєте право в будь-який час і безкоштовно заперечити проти такої обробки, як первинної, так і подальшої. Ми хотіли б зазначити, що персональні дані, які обробляються для цілей прямого маркетингу, обробляються нами одноразово і після використання видаляються з маркетингової бази даних. Дані користувачів також не передаються іншим сторонам для виробництва маркетингових матеріалів.

Файли cookie

На наших веб-сайтах ми використовуємо так звані файли cookie. Файли cookie – це ІТ-дані, які зберігаються на кінцевому обладнанні користувачів (комп’ютери, телефони, планшети) з метою використання веб-сайтів. Ці файли зазвичай містять назви веб-сайтів, з яких вони походять, інформацію про час їх зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер, який використовується для ідентифікації браузера, з якого здійснюється підключення до веб-сайту. Файли cookie дозволяють нам, серед іншого, забезпечити належне функціонування наших веб-сайтів і сервісів, підвищити швидкість і безпеку використання веб-сайтів, поліпшити функції, які ви використовуєте, використовувати маркетингові інструменти і систему коментарів. У будь-який момент ви можете обмежити або повністю деактивувати файли cookie в налаштуваннях вашого браузера, що, однак, може призвести до обмеження роботи певних функцій веб-сайтів і веб-сторінок K2ONLINE.PL Sp. z o.o.

Рекламні кампанії

В рамках нашої рекламної діяльності ми використовуємо, серед іншого, технології, надані зовнішніми рекламними партнерами та партнерськими мережами. До них відносяться

 • Google,
 • Facebook,
 • Twitter,
 • Microsoft.

Як правило, ми не припускаємо використання ваших персональних даних для автоматизованого прийняття рішень, включаючи профілювання. З іншого боку, ми намагаємося зробити характер і форму наших рекламних повідомлень залежними від ваших інтересів, місця проживання та інших параметрів, які дозволяють нам індивідуалізувати рекламне повідомлення.

Ризики, пов’язані з використанням електронних послуг

Користувач повинен усвідомлювати, що, користуючись послугами, що надаються в електронному вигляді, коли він/вона не дбає про безпеку своїх даних, він/вона наражається на ризик, серед іншого

 • втручання в його/її дані сторонніх осіб, які можуть переглядати, копіювати, змінювати та видаляти його/її дані
 • втручання третіх осіб у передачу інформації між його/її системою та системою webpos.pl,
 • отримання небажаної електронної пошти,
 • зараження його/її системи шкідливим програмним забезпеченням (malware),
 • фішинг,
 • підробка протоколів та сертифікатів безпеки.

Для мінімізації вищезазначених ризиків:

 • Користувач не повинен нікому повідомляти свій пароль та логін,
 • Користувач повинен завжди використовувати останню версію програмного забезпечення, наприклад, браузера,
 • Користувач повинен перевіряти сертифікат перед входом до сервісу.

Як створити логін і пароль?

Оскільки Користувач створює логін і пароль самостійно, він повинен пам’ятати, що логін повинен містити щонайменше 6 символів, а пароль – щонайменше 8 символів (ми рекомендуємо щонайменше 14), включаючи щонайменше одну велику літеру, одну малу літеру і щонайменше одну цифру або один спеціальний символ (наприклад, !,@,#, %, &).

Ви забули свій логін або пароль

У разі втрати пароля, будь ласка, скористайтеся опцією “Відновити пароль”. У випадку втрати логіну та доступу до електронної пошти, наданих під час реєстрації, будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів Webpos.pl, надіславши повідомлення на адресу biuro@k2online.pl.

Комунікація

Адміністратор спілкується з Користувачем за допомогою системної інформації, повідомлень,

електронної пошти, повідомлень у соціальних мережах, SMS-повідомлень, по телефону або класично за допомогою листів і посилок.

Прикінцеві положення

K2ONLINE.PL Sp. z o.o. залишає за собою право вносити зміни або доповнення до цієї Політики конфіденційності. Будь-які такі зміни будуть опубліковані на веб-сайті K2ONLINE.PL Sp. z o.o. у вкладці “RODO”. Політика конфіденційності не обмежує жодних прав Користувача, передбачених чинним законодавством.

Якщо Користувач хоче повідомити нас про порушення захисту своїх персональних даних або надіслати нам запит, що стосується його прав як суб’єкта даних, просимо зв’язатися з Адміністратором за адресою iod@k2online.pl.

Якщо Вам необхідно зв’язатися з Контролером Ваших персональних даних або з відповідальним за захист даних Контролера у зв’язку з обробкою Ваших персональних даних, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу iod@k2online.pl.