CRS mikrolokalizacja

Najczęściej służy lokalizacji osób na terenie obiektów, zakładów pracy, instytucji.