Dla niemal każdej aplikacji POS lub e-shop

e-paragon

E-paragon, czyli paragon elektroniczny jest potwierdzeniem dokonanej transakcji w wersji niematerialnej. Paragon jest dokumentem wydrukowanym w formie papierowej. E-paragon przekazywany jest klientowi w formie wiadomości tekstowej na nr telefonu komórkowego, adres e-mail lub inną elektroniczną drogą w dopuszczony prawem sposób.

E-paragon zawiera informacje takie same, jak na papierowym odpowiedniku. Przekazywanie dowodów zakupu drogą elektroniczną jest szczególnie wygodne i atrakcyjne dla młodych ludzi. Dodatkowo, to nowoczesne rozwiązanie ma korzystny walor ekologiczny, ponieważ e-paragon nie wymaga zużycia papieru.

Wystawianie e-paragonu jest możliwe na kasach wirtualnych oraz kasach on-line. Ministerstwo Finansów nie śledzi procesu przesyłania e-paragonu klientowi. Klienci otrzymują wybór, czy chcą otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też wolą otrzymywać paragony elektronicznie.

Dla niemal każdej aplikacji POS lub e-shop

e-paragon

E-paragon, czyli paragon elektroniczny jest potwierdzeniem dokonanej transakcji w wersji niematerialnej. Paragon jest dokumentem wydrukowanym w formie papierowej. E-paragon przekazywany jest klientowi w formie wiadomości tekstowej na nr telefonu komórkowego, adres e-mail lub inną elektroniczną drogą w dopuszczony prawem sposób.

E-paragon zawiera informacje takie same, jak na papierowym odpowiedniku. Przekazywanie dowodów zakupu drogą elektroniczną jest szczególnie wygodne i atrakcyjne dla młodych ludzi. Dodatkowo, to nowoczesne rozwiązanie ma korzystny walor ekologiczny, ponieważ
e-paragon nie wymaga zużycia papieru.

Wystawianie e-paragonu jest możliwe na kasach wirtualnych oraz kasach on-line. Ministerstwo Finansów nie śledzi procesu przesyłania e-paragonu klientowi. Klienci otrzymują wybór, czy chcą otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też wolą otrzymywać paragony elektronicznie.

Program e-K2druk

Umożliwia wystawianie dokumentów fiskalnych z dowolnego programu sprzedażowego, który ma możliwość eksportu dokumentu przeznaczonego do fiskalizacji w formie pliku txt.

Firma Posnet oferuje drukarkę fiskalną Thermal HX, która jest wyposażona w moduł obsługi e-paragonów. W miarę wprowadzania na rynek krajowy kolejnych modeli urządzeń on-line z obsługa e-paragonów, będą one także obsługiwane przez program e-K2druk.

Program e-K2druk

Umożliwia wystawianie dokumentów fiskalnych z dowolnego programu sprzedażowego, który ma możliwość eksportu dokumentu przeznaczonego do fiskalizacji w formie pliku txt.

Firma Posnet oferuje drukarkę fiskalną Thermal HX, która jest wyposażona w moduł obsługi e-paragonów. W miarę wprowadzania na rynek krajowy kolejnych modeli urządzeń on-line z obsługa e-paragonów, będą one także obsługiwane przez program e-K2druk.

Proces fiskalizacji dokumentów w e-K2druk jest następujący:

Klient dokonuje zakupu w dowolnej aplikacji POS lub e-shop.

OPCJA 1

Jeżeli klient poda informację identyfikującą, taką jak nr telefonu komórkowego, adres e-mail lub okaże swoją kartę stałego klienta (to jest wymagane dla e-shop, ale nie w przypadku POS) , to zostaną wykonane następujące kroki:

 1. aplikacja POS lub e-shop zapisze dokument sprzedaży w formie pliku w ustalonym lokalnym katalogu i zakończy transakcję zakupu,
 2. aplikacja K2druk odczyta zawartość pliku i nawiąże połączenie z serwerem usługi eDokument,
 3. wyeksportuje dokument zakupu do serwera usługi eDokument,
 4. dokona fiskalizacji dokumentu sprzedaży bez wydruku papierowego,
 5. wyśle potwierdzenie fiskalizacji dokumentu na drukarce fiskalnej on-line do serwera usługi eDokument,
 6. odbierze z serwera usługi eDokument potwierdzenie przyjęcia przesłanej informacji o fiskalizacji,
 7. utworzy plik kontrolny ze statusem wydruku dokumentu.

OPCJA 2

Jeżeli klient nie przekaże informacji identyfikujących (pkt 1b), to zostaną wykonane następujące kroki:

 1. aplikacja POS lub e-shop zapisze dokument sprzedaży w formie pliku w ustalonym lokalnym katalogu i zakończy transakcję zakupu,
 2. aplikacja K2druk odczyta zawartość pliku i dokona fiskalizacji dokumentu sprzedaży z wydrukiem papierowym,
 3. utworzy plik kontrolny ze statusem wydruku dokumentu.

Równolegle, z programem e-K2druk działa serwer usług eDokument, który jest w stanie ciągłego oczekiwania na zadania i wykonuje następujące kroki:

 1. z serwerem usług eDokument łączy się program e-K2druk,
 2. zapisywana jest informacja w bazie zdarzeń,
 3. importowane są dane dokumentu do fiskalizacji,
 4. zapisywany jest w bazie danych serwera dokument do fiskalizacji i nadawany jest mu identyfikator,
 5. serwer w odpowiedzi odsyła do programu e-K2druk identyfikator e-paragonu,
 1. serwer oczekuje na przesłanie informacji o fiskalizacji e-paragonu na drukarce fiskalnej, z której korzysta program e-K2druk,
 2. serwer odsyła potwierdzenie przyjęcia informacji o fiskalizacji e-paragonu,
 3. serwer wysyła e-paragon w formie sms lub e-mail do klienta,
 4. jeżeli klient korzysta z systemu lojalnościowego, to serwer wysyła e-paragon także do niego.

Zaufali nam:

Chcesz wiedzieć więcej o produktach i systemach firmy k2online lub umówić się na prezentację rozwiązania?

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.