• Łatwo zarządzaj personelem i podejmuj wyważone decyzje
  • Śledź sprzedaż według pracowników i określaj najlepszych pracowników
  • Przyznaj różne poziomy uprawnień w celu ochrony poufnych informacji